CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

11,000

(%)
31/03/2020 15:02

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa816

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T106

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E9.79

F P/E8.84

BVPS13,796

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: HVN POW BSR TDW VNM
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

30/09/2016 30/09/2016