CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,000

(%)
04/12/2020 11:50

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa890

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T533

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E10.68

F P/E11.30

BVPS13,643

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: VC6 VGG VNT VSA BDW
Trending: HPG (85.429) - TCB (47.902) - MBB (47.641) - VNM (42.715) - LPB (34.708)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Trần Việt CườngCTHĐQT1974CN Ngoại ngữ/KS Điện/KS Xây dựng/ThS QTKD26,106,8221996
Ông Vũ Hồng DươngPhó CTHĐQT1958ThS QTKD/KS Cấp thoát nước18,982,7231995
Ông Đặng Hữu DũngTGĐ/TVHĐQT1962KS QTKD/KS Cấp thoát nước10,104,6541985
Ông Cao Văn QuýPhó TGĐ1973Thạc sỹ150,0001996
Ông Trần Văn DươngTVHĐQT/Phó TGĐ1970ThS QTKD/KS Cấp thoát nước10,183,2531995
Ông Trịnh Anh TuấnPhó TGĐ1971KS Xây dựng35,0001992
Ông Nguyễn Đăng NinhKTT/TVHĐQT1976CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kế toán121,1002000
Bà Trịnh Thị MỵTBKS1965CN TCKT3,727,7642002
Bà Đỗ Thị Thanh DIệpThành viên BKS-N/a3,710,4642017
Ông Vũ Hồng LăngThành viên BKS1960CN Kinh tế3,710,4642015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Trần Việt CườngCTHĐQT/Phó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/KS Điện/KS Xây dựng/ThS QTKD10,118,2531996
Ông Vũ Hồng DươngPhó CTHĐQT1958ThS QTKD/KS Cấp thoát nước18,967,4881995
Ông Đặng Hữu DũngTGĐ/TVHĐQT1962KS QTKD/KS Cấp thoát nước10,104,6541985
Ông Cao Văn QuýPhó TGĐ1973Thạc sỹ150,0001996
Ông Trần Văn DươngTVHĐQT/Phó TGĐ1970ThS QTKD/KS Cấp thoát nước10,183,2531995
Ông Trịnh Anh TuấnPhó TGĐ1971KS Xây dựng35,0001992
Ông Nguyễn Đăng NinhKTT/TVHĐQT1976CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kế toán121,1002000
Bà Trịnh Thị MỵTBKS1965CN TCKT3,727,7642002
Bà Đỗ Thị Thanh DIệpThành viên BKS-N/a3,710,4642017
Ông Vũ Hồng LăngThành viên BKS1960CN Kinh tế3,710,4642015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Vũ Hồng DươngCTHĐQT1958ThS QTKD/KS Cấp thoát nước18,967,4881995
Ông Trần Việt CườngPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/KS Điện/KS Xây dựng/ThS QTKD10,118,2531996
Ông Đặng Hữu DũngTGĐ/TVHĐQT1962KS QTKD/KS Cấp thoát nước10,104,6541985
Ông Cao Văn QuýPhó TGĐ1973Thạc sỹ150,0001996
Ông Trần Văn DươngTVHĐQT/Phó TGĐ1970ThS QTKD/KS Cấp thoát nước10,183,2531995
Ông Trịnh Anh TuấnPhó TGĐ1971KS Xây dựng35,0001992
Ông Nguyễn Đăng NinhKTT/TVHĐQT1976CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kế toán121,1002000
Bà Trịnh Thị MỵTBKS1965CN TCKT3,727,7642002
Bà Đỗ Thị Thanh DIệpThành viên BKS-N/a3,710,4642017
Ông Vũ Hồng LăngThành viên BKS1960CN Kinh tế3,710,4642015
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.