CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,100

(%)
10/08/2020 15:02

Mở cửa12,100

Cao nhất12,100

Thấp nhất12,100

KLGD

Vốn hóa898

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T271

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E10.77

F P/E9.73

BVPS13,988

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: VNM VSC GMD IDV PHP
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Trần Việt CườngCTHĐQT/Phó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/KS Điện/KS Xây dựng/ThS QTKD10,118,2531996
Ông Vũ Hồng DươngPhó CTHĐQT1958ThS QTKD/KS Cấp thoát nước18,967,4881995
Ông Đặng Hữu DũngTGĐ/TVHĐQT1962KS QTKD/KS Cấp thoát nước10,104,6541985
Ông Cao Văn QuýPhó TGĐ1973Thạc sỹ150,0001996
Ông Trần Văn DươngTVHĐQT/Phó TGĐ1970ThS QTKD/KS Cấp thoát nước10,183,2531995
Ông Trịnh Anh TuấnPhó TGĐ1971KS Xây dựng35,0001992
Ông Nguyễn Đăng NinhKTT/TVHĐQT1976CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kế toán121,1002000
Bà Trịnh Thị MỵTBKS1965CN TCKT3,727,7642002
Bà Đỗ Thị Thanh DIệpThành viên BKS-N/a3,710,4642017
Ông Vũ Hồng LăngThành viên BKS1960CN Kinh tế3,710,4642015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Vũ Hồng DươngCTHĐQT1958ThS QTKD/KS Cấp thoát nước18,967,4881995
Ông Trần Việt CườngPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/KS Điện/KS Xây dựng/ThS QTKD10,118,2531996
Ông Đặng Hữu DũngTGĐ/TVHĐQT1962KS QTKD/KS Cấp thoát nước10,104,6541985
Ông Cao Văn QuýPhó TGĐ1973Thạc sỹ150,0001996
Ông Trần Văn DươngTVHĐQT/Phó TGĐ1970ThS QTKD/KS Cấp thoát nước10,183,2531995
Ông Trịnh Anh TuấnPhó TGĐ1971KS Xây dựng35,0001992
Ông Nguyễn Đăng NinhKTT/TVHĐQT1976CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kế toán121,1002000
Bà Trịnh Thị MỵTBKS1965CN TCKT3,727,7642002
Bà Đỗ Thị Thanh DIệpThành viên BKS-N/a3,710,4642017
Ông Vũ Hồng LăngThành viên BKS1960CN Kinh tế3,710,4642015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Vũ Hồng DươngCTHĐQT1958ThS QTKD/KS Cấp thoát nước18,967,4881995
Ông Trần Việt CườngPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/KS Điện/KS Xây dựng/ThS QTKD10,118,2531996
Ông Đặng Hữu DũngTGĐ/TVHĐQT1962KS QTKD/KS Cấp thoát nước10,104,6541985
Ông Cao Văn QuýPhó TGĐ1973Thạc sỹ150,0001996
Ông Trần Văn DươngTVHĐQT/Phó TGĐ1970ThS QTKD/KS Cấp thoát nước10,183,2531995
Ông Trịnh Anh TuấnPhó TGĐ1971KS Xây dựng35,0001992
Ông Nguyễn Đăng NinhKTT/TVHĐQT1976CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kế toán121,1002000
Bà Trịnh Thị MỵTBKS1965CN TCKT3,727,7642002
Bà Nguyễn Thị Thu HiềnThành viên BKS1981ThS Tài chính Ngân hàng3,715,9642015
Ông Vũ Hồng LăngThành viên BKS1960CN Kinh tế3,710,4642015