CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc (HNX: HPM)

Hoang Phuc Mineral Trading and Contruction JSC

Đang bị cảnh báo

12,200

(%)
14/11/2019 15:00

Mở cửa12,200

Cao nhất12,200

Thấp nhất12,200

KLGD

Vốn hóa46

Dư mua

Dư bán1,800

Cao 52T 12,700

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T296

NN mua-

% NN sở hữu1.76

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*652

P/E18.71

F P/E13.25

BVPS7,280

P/B1.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPM: BSC HDG HPG KSQ SPI
Trending: VNM (26.157) - HPG (23.556) - FLC (21.903) - MWG (20.134) - MBB (19.434)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc