CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc (HNX: HPM)

Hoang Phuc Mineral Trading and Contruction JSC

Đang bị cảnh báo

12,900

(%)
15/01/2021 15:07

Mở cửa12,900

Cao nhất12,900

Thấp nhất12,900

KLGD

Vốn hóa49.02

Dư mua

Dư bán800

Cao 52T 12,900

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T5

NN mua-

% NN sở hữu1.76

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,706

P/E-7.56

F P/E13.62

BVPS5,684

P/B2.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPM: NGC TRC HRC KTS LDG
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc1,976,00052
Công ty TNHH Y học Cổ truyền Taytang950,00025
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc1,976,00052
Công ty TNHH Y học Cổ truyền Taytang950,00025
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc1,976,00052
Công ty TNHH Y học Cổ truyền Taytang950,00025
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.