CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc (HNX: HPM)

Hoang Phuc Mineral Trading and Contruction JSC

Đang bị cảnh báo

12,900

(%)
13/08/2020 15:05

Mở cửa12,900

Cao nhất12,900

Thấp nhất12,900

KLGD

Vốn hóa49

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,100

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T292

NN mua-

% NN sở hữu1.76

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,706

P/E-7.56

F P/E13.62

BVPS6,030

P/B2.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPM: BAV BID DAT DBC FHH
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Bà Võ Thị HàCTHĐQT1973CN Kinh tế2015
Ông Đặng Công ĐồngTVHĐQT1981KS Cơ Khí/CN Kinh tế2,5002015
Bà Dương Thị MùiTVHĐQT196012/1238,0002014
Ông Lê Hồng HiệpTVHĐQT1981CN Quản trị Thông tinĐộc lập
Ông Dương Nguyễn BộTGĐ1984KS XD Cầu đường2019
Ông Wang De RongTVHĐQT/Phó TGĐ1969KS Cơ Điện2018
Ông Đỗ Mạnh HùngKTT1981CN Kế toán10,0002015
Bà Phạm Thị Thu HằngTBKS-N/a82,900N/A
Bà Nguyễn Thị HạnhThành viên BKS1990CN Luật75,0002015
Bà Nguyễn Thị Ngọc HòaThành viên BKS-N/a5002015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Bà Võ Thị HàCTHĐQT1973CN Kinh tế2015
Ông Đặng Công ĐồngTVHĐQT1981KS Cơ Khí/CN Kinh tế2,5002015
Bà Dương Thị MùiTVHĐQT196012/1238,0002014
Ông Lê Hồng HiệpTVHĐQT1981CN Quản trị Thông tin2015
Ông Dương Nguyên BộTGĐ-N/aN/A
Ông Wang De RongTVHĐQT/Phó TGĐ1969KS Cơ Điện2018
Ông Đỗ Mạnh HùngKTT1981CN Kế toán10,0002015
Bà Phạm Thị Thu HằngTBKS-N/a70,200N/A
Bà Nguyễn Thị HạnhThành viên BKS1990CN Luật75,0002015
Bà Nguyễn Thị Ngọc HòaThành viên BKS-N/a2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Bà Võ Thị HàCTHĐQT1973CN Kinh tế2015
Ông Đặng Công ĐồngTVHĐQT1981KS Cơ Khí/CN Kinh tế2,5002015
Bà Dương Thị MùiTVHĐQT196012/1238,0002014
Ông Lê Hồng HiệpTVHĐQT1981CN Quản trị Thông tin2015
Ông Lê Hải ĐườngTGĐ1972CN Quản lý Nhân sự49,1002017
Ông Wang De RongTVHĐQT/Phó TGĐ1969KS Cơ Điện2018
Ông Đỗ Mạnh HùngKTT1981CN Kế toán10,0002015
Bà Phạm Thị Thu HằngTBKS-N/a82,900N/A
Bà Nguyễn Thị HạnhThành viên BKS1990CN Luật75,0002015
Bà Nguyễn Thị Ngọc HòaThành viên BKS-N/a2015