CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI)

Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company

17,200

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa17,200

Cao nhất17,200

Thấp nhất17,200

KLGD

Vốn hóa1,032

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 29,200

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T3,706

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,006

P/E5.72

F P/E16.06

BVPS16,062

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPI: HHS TCH MBB BCM KTS
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước