CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI)

Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company

16,500

200 (+1.23%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa16,400

Cao nhất16,700

Thấp nhất16,400

KLGD3,100

Vốn hóa990

Dư mua2,100

Dư bán2,700

Cao 52T 29,200

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T4,150

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,006

P/E5.42

F P/E15.21

BVPS16,062

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPI: HHS SLS KTS VRG LHG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước