CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI)

Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company

15,200

1,200 (+7.89%)
18/02/2020 15:04

Mở cửa15,200

Cao nhất15,200

Thấp nhất15,200

KLGD7,400

Vốn hóa912

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 29,200

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T4,200

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,006

P/E5.04

F P/E14.15

BVPS16,062

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPI: HHS KTS LHG VRG VIM
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước