Hoang Van Thu Paper JSC (OTC: HOPACO)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with HOPACO: DHC HAP SVI VBC
Trending: HPG (94,891) - MBB (74,054) - TCB (58,267) - VNM (53,011) - ACB (47,422)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
01/10/2014Audited FS 2012

Hoang Van Thu Paper JSC

Name: Hoang Van Thu Paper JSC

Abbreviation:HOPACO

Address: P.Quan Triều - Tp.Thái Nguyên - T.Thái Nguyên

Telephone: (84.208) 384 4169

Fax: (84.208) 384 4548

Email:hopaco.HJC@gmail.com

Website:http://www.hopacothainguyen.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Paper Manufacturing

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 4600100194

Establishment license:

Issued date:

Business license: 4600100194

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất - Mua bán các loại giấy bao bì công nghiệp, giấy làm vỏ bao xi măng;
- Mua bán hàng lâm sản (gỗ, tranh, tre, nứa, lá)
- Mua bán nguyên liệu, thiết bị phụ tùng ngành giấy
- Xuất nhập khẩu giấy, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng ngành giấy
- Vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.