Hanoi Liquor And Beverage JSC (UPCoM: HNR)

12,000

(%)
05/14/2021 15:04

Open12,000

High12,000

Low12,000

Vol

Market Cap.240

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High12,000

52Wk Low12,000

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)45.57

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-1,548

P/E-7.75

F P/E-4.99

BVPS18,393

P/B0.65

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with HNR: BHN HLG HNG MBB POW
Trending: HPG (158,631) - VNM (147,702) - MBB (128,787) - ROS (120,438) - TCB (107,607)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.