CTCP Cồn rượu Hà Nội (UPCoM: HNR)

Ha Noi Liquor Joint Stock Company

12,000

(%)
23/08/2019 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa240

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 31,900

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-3,918

P/E-3.06

F P/E-2.63

BVPS21,863

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNR: BHN BIAVIETHA CLC HAD HNM
Trending: MWG (26.226) - VNM (25.980) - HPG (24.278) - FPT (21.372) - VGI (17.036)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cồn rượu Hà Nội