Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (UPCoM: HNR)

Hanoi Liquor And Beverage JSC

12,000

(%)
27/03/2023 14:59

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa240

Dư mua100

Dư bán

Cao 52T 12,000

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu45.57

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-785

P/E-15.28

F P/E-5.27

BVPS17,177

P/B0.70

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng HNR: NAF CCI DXG CTI SBT
Trending: HPG (106,385) - NVL (94,643) - DIG (75,781) - CEO (59,471) - HSG (48,935)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty Cổ phần rượu và nước giải khát Hà Nội - HALICO tiền thân là nhà máy rượu Hà Nội do hãng rượu Fontaine của Pháp xây dựng từ năm 1898, đây là nhà máy lớn nhất trong 5 nhà máy được xây dựng ở khu vực Đông Dương thời bấy giờ. Tháng 10/2012, Khánh thành Nhà máy rượu Hà Nội tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Năm 2018, cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường UPCoM. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xu... Xem thêm