CTCP Cồn rượu Hà Nội (UPCoM: HNR)

Ha Noi Liquor Joint Stock Company

12,000

(%)
24/05/2019 15:01

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa240

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 31,900

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-3,918

P/E-3.06

F P/E-2.63

BVPS23,057

P/B0.52

Mã xem cùng HNR: SABIBECO SCD SMB SB1 BHN
Trending: VNM (21.015) - MWG (16.608) - QNS (15.532) - HPG (15.388) - PLX (14.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cồn rượu Hà Nội