Hanoimilk Joint Stock Company (UPCoM: HNM)

5,000

-100 (-1.96%)
05/14/2021 15:04

Open5,400

High5,400

Low4,900

Vol87,201

Market Cap.100

Remain Bid64,006

Remain Ask68,800

52Wk High5,900

52Wk Low3,400

52Wk Avg Vol10,801

Frgn Buy4,900

Frgn Owned(%)0.56

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*72

P/E70.83

F P/E42.15

BVPS5,754

P/B0.89

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with HNM: VNM THMILK MCM IDP NUTIFOOD
Trending: HPG (158,631) - VNM (147,702) - MBB (128,787) - ROS (120,438) - TCB (107,607)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.