CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

11,800

(%)
20/10/2020 15:00

Mở cửa11,800

Cao nhất11,850

Thấp nhất11,700

KLGD1,072,040

Vốn hóa13,081

Dư mua200,580

Dư bán289,610

Cao 52T 16,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T735,448

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.68

F P/E23.11

BVPS8,259

P/B1.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG FLC HPG ROS HSG
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai