CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

11,800

(%)
20/10/2020 15:00

Mở cửa11,800

Cao nhất11,850

Thấp nhất11,700

KLGD1,072,040

Vốn hóa13,081

Dư mua200,580

Dư bán289,610

Cao 52T 16,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T735,448

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.68

F P/E23.11

BVPS8,259

P/B1.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG FLC HPG ROS HSG
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-3.67%

+/- Qua 1 quý-16.90%

+/- Qua 1 năm-22.88%

+/- Niêm yết-57.86%

Cao nhất 52 tuần (10/06/2020)*16,500

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*11,650

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,878,492

KLGD/Ngày (1 tháng)1,867,754

KLGD/Ngày (1 quý)1,643,948

KLGD/Ngày (1 năm)735,448

Nhiều nhất 52 tuần (07/09/2020)*10,111,190

Ít nhất 52 tuần (05/03/2020)*19,730