CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

13,500

-100 (-0.74%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa13,600

Cao nhất13,600

Thấp nhất13,100

KLGD149,300

Vốn hóa14,965

Dư mua20,750

Dư bán54,620

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T640,249

NN mua440

% NN sở hữu0.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,368

P/E-5.74

F P/E146.38

BVPS8,918

P/B1.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG FLC ROS VIC VNM
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-3.91%

+/- Qua 1 quý-8.16%

+/- Qua 1 năm-14.01%

+/- Niêm yết-51.79%

Cao nhất 52 tuần (11/07/2019)*19,000

Thấp nhất 52 tuần (05/02/2020)*12,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)93,618

KLGD/Ngày (1 tháng)264,571

KLGD/Ngày (1 quý)264,981

KLGD/Ngày (1 năm)640,249

Nhiều nhất 52 tuần (25/03/2019)*6,056,400

Ít nhất 52 tuần (13/01/2020)*21,220