CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

12,700

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa14,078.63

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 17,200

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T2,154,846

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-5.04

F P/E24.87

BVPS7,715

P/B1.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG ROS SHB HPG FLC
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.