CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

14,050

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa14,050

Cao nhất14,050

Thấp nhất13,800

KLGD112,540

Vốn hóa15,575

Dư mua38,630

Dư bán41,660

Cao 52T 19,000

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T683,668

NN mua2,840

% NN sở hữu0.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-761

P/E-18.46

F P/E151.22

BVPS9,487

P/B1.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG FLC ROS HPG HVG
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai