CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị kiểm soát

15,300

(%)
10/07/2020 15:00

Mở cửa15,300

Cao nhất15,600

Thấp nhất15,300

KLGD256,830

Vốn hóa16,961

Dư mua360,330

Dư bán78,610

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,200

KLBQ 52T511,667

NN mua9,920

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-6.07

F P/E164.68

BVPS8,557

P/B1.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG HPG FLC ROS ITA
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai