CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

12,100

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa12,150

Cao nhất12,200

Thấp nhất12,050

KLGD1,349,220

Vốn hóa13,414

Dư mua727,880

Dư bán366,450

Cao 52T 16,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T623,458

NN mua25,770

% NN sở hữu0.20

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.80

F P/E23.70

BVPS8,259

P/B1.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG HSG HPG DXG MWG
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH CRD57 (USD)100
Công ty TNHH Heng Brothers17 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas43 (USD)97.77
Công ty TNHH Hoàng Anh Lumphat76 (USD)99.90
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav67 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri16 (USD)100
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai100,000 (VND)100
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu85 (USD)100
CT TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh40 (USD)97.77
CTCP An Đông Mia200,000 (VND)99.90
CTCP Bò sữa Tây Nguyên550,000 (VND)99
CTCP Cao su Bidiphar315,487 (VND)49.14
CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh200,000 (VND)97.77
CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk320,000 (VND)99.53
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 249 (USD)100
Công ty TNHH Cao su Eastern49 (USD)100
Công ty TNHH CRD57 (USD)100
Công ty TNHH Đầu tư cao su Đông Âu300,000 (VND)100
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương1,465,000 (VND)100
Công ty TNHH Daun Pênh Agrico1 (USD)99.90
Công ty TNHH Heng Brothers17 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas43 (USD)97.77
Công ty TNHH Hoàng Anh Lumphat76 (USD)70
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav67 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri16 (USD)100
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai100,000 (VND)100
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu85 (USD)100
Công ty TNHH Sovan Vuthy0 (USD)100
CT TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh40 (USD)97.77
CTCP An Đông Mia200,000 (VND)99.50
CTCP Bò sữa Tây Nguyên550,000 (VND)99
CTCP Cao su Bidiphar29,714 (VND)49.14
CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh200,000 (VND)97.77
CTCP Cao su Trung Nguyên3,277,487 (VND)99.91
CTCP Đông Pênh200,000 (VND)99.90
CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk320,000 (VND)99.53
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 249 (USD)100
Công ty TNHH Cao su Eastern49 (USD)100
Công ty TNHH CRD57 (USD)100
Công ty TNHH Đầu tư cao su Đông Âu300,000 (VND)100
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương1,465,000 (VND)100
Công ty TNHH Daun Pênh Agrico1 (USD)99.90
Công ty TNHH Heng Brothers17 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas43 (USD)97.77
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav67 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri16 (USD)100
Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lumphat44 (USD)70
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai100,000 (VND)100
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu85 (USD)100
Công ty TNHH Sovan Vuthy20 (USD)100
CT TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh40 (USD)97.77
CTCP An Đông Mia200,000 (VND)70
CTCP Bò sữa Tây Nguyên550,000 (VND)99
CTCP Cao su Bidiphar29,714 (VND)49.14
CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh200,000 (VND)97.77
CTCP Cao su Trung Nguyên3,277,487 (VND)99.91
CTCP Chăn nuôi Gia Lai5,643 (VND)23.46
CTCP Đông Pênh200,000 (VND)99.90
CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk320,000 (VND)99.53