CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

12,250

(%)
21/09/2020 11:29

Mở cửa12,250

Cao nhất12,350

Thấp nhất12,200

KLGD1,030,970

Vốn hóa13,580

Dư mua171,260

Dư bán296,890

Cao 52T 17,000

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T600,088

NN mua-

% NN sở hữu0.20

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.86

F P/E23.99

BVPS8,259

P/B1.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG HSG HPG FLC HVN
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai