CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị kiểm soát

12,050

(%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa12,250

Cao nhất12,250

Thấp nhất12,000

KLGD488,530

Vốn hóa13,358

Dư mua227,750

Dư bán76,460

Cao 52T 18,600

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T493,441

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.78

F P/E23.60

BVPS8,259

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG HPG ROS VNM HSG
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai