CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

18,000

-450 (-2.44%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa18,400

Cao nhất18,400

Thấp nhất17,200

KLGD3,494,210

Vốn hóa19,954

Dư mua20,400

Dư bán63,450

Cao 52T 19,000

Thấp 52T13,300

KLBQ 52T1,207,362

NN mua10

% NN sở hữu0.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-761

P/E-24.24

F P/E158.86

BVPS8,702

P/B2.07

Mã xem cùng HNG: HAG FLC VIC HPG VCB
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai