CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị cảnh báo

13,400

(%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,400

Thấp nhất13,000

KLGD601,170

Vốn hóa14,855

Dư mua27,800

Dư bán92,200

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T631,620

NN mua90

% NN sở hữu0.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,368

P/E-5.66

F P/E144.23

BVPS8,918

P/B1.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG FLC ROS VNM VIC
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai