CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị kiểm soát

12,200

250 (+2.09%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa12,000

Cao nhất12,250

Thấp nhất11,950

KLGD625,860

Vốn hóa13,524

Dư mua36,130

Dư bán79,880

Cao 52T 18,600

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T494,844

NN mua11,400

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.74

F P/E23.40

BVPS8,259

P/B1.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG HPG ROS VIC MBB
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH CRD57 (USD)100
Công ty TNHH Heng Brothers17 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas43 (USD)97.77
Công ty TNHH Hoàng Anh Lumphat76 (USD)99.90
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav67 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri16 (USD)100
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai100,000 (VND)100
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu85 (USD)100
CT TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh40 (USD)97.77
CTCP An Đông Mia200,000 (VND)99.90
CTCP Bò sữa Tây Nguyên550,000 (VND)99
CTCP Cao su Bidiphar315,487 (VND)49.14
CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh200,000 (VND)97.77
CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk320,000 (VND)99.53
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 249 (USD)100
Công ty TNHH Cao su Eastern49 (USD)100
Công ty TNHH CRD57 (USD)100
Công ty TNHH Đầu tư cao su Đông Âu300,000 (VND)100
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương1,465,000 (VND)100
Công ty TNHH Daun Pênh Agrico1 (USD)99.90
Công ty TNHH Heng Brothers17 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas43 (USD)97.77
Công ty TNHH Hoàng Anh Lumphat76 (USD)70
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav67 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri16 (USD)100
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai100,000 (VND)100
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu85 (USD)100
Công ty TNHH Sovan Vuthy0 (USD)100
CT TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh40 (USD)97.77
CTCP An Đông Mia200,000 (VND)99.50
CTCP Bò sữa Tây Nguyên550,000 (VND)99
CTCP Cao su Bidiphar29,714 (VND)49.14
CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh200,000 (VND)97.77
CTCP Cao su Trung Nguyên3,277,487 (VND)99.91
CTCP Đông Pênh200,000 (VND)99.90
CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk320,000 (VND)99.53
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 249 (USD)100
Công ty TNHH Cao su Eastern49 (USD)100
Công ty TNHH CRD57 (USD)100
Công ty TNHH Đầu tư cao su Đông Âu300,000 (VND)100
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương1,465,000 (VND)100
Công ty TNHH Daun Pênh Agrico1 (USD)99.90
Công ty TNHH Heng Brothers17 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas43 (USD)97.77
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav67 (USD)100
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri16 (USD)100
Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lumphat44 (USD)70
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai100,000 (VND)100
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu85 (USD)100
Công ty TNHH Sovan Vuthy20 (USD)100
CT TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh40 (USD)97.77
CTCP An Đông Mia200,000 (VND)70
CTCP Bò sữa Tây Nguyên550,000 (VND)99
CTCP Cao su Bidiphar29,714 (VND)49.14
CTCP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh200,000 (VND)97.77
CTCP Cao su Trung Nguyên3,277,487 (VND)99.91
CTCP Chăn nuôi Gia Lai5,643 (VND)23.46
CTCP Đông Pênh200,000 (VND)99.90
CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk320,000 (VND)99.53