CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị kiểm soát

12,050

250 (+2.12%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa11,800

Cao nhất12,300

Thấp nhất11,700

KLGD752,660

Vốn hóa13,358

Dư mua59,710

Dư bán103,970

Cao 52T 18,600

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T500,590

NN mua22,180

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.68

F P/E23.11

BVPS8,259

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG ROS HPG MWG VNM
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/03/2020Cá nhân nước ngoài155,1000.01Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước138,307,50012.48
Tổ chức nước ngoài3,320,6400.30
Tổ chức trong nước966,770,65587.21
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
08/04/2019Cá nhân nước ngoài242,8500.03Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước241,778,16027.26
Tổ chức nước ngoài7,020,5800.79
Tổ chức trong nước637,802,30571.92
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/03/2018CĐ lớn trong nước50,000,0005.64Chart cơ cấu sở hửu
CĐ sáng lập488,665,84055.10CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Cổ phiếu ưu đãi348,178,05539.26