CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

Đang bị kiểm soát

12,200

250 (+2.09%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa12,000

Cao nhất12,250

Thấp nhất11,950

KLGD625,860

Vốn hóa13,524

Dư mua36,130

Dư bán79,880

Cao 52T 18,600

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T494,844

NN mua11,400

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,521

P/E-4.74

F P/E23.40

BVPS8,259

P/B1.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HNG: HAG HPG ROS VIC MBB
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Đoàn Nguyên ĐứcCTHĐQT1963Quản lý DN452,665,8401992
Ông Đỗ Xuân DiệnPhó CTHĐQT1964CN QTKD291,388,0002019
Bà Võ Thị Huyền LanTVHĐQT1971CN Kinh tế/ThS Tài chính/MBAĐộc lập
Ông Võ Trường SơnTVHĐQT1973ThS Tài chính505,000Độc lập
Bà Võ Thị Mỹ HạnhTGĐ/TVHĐQT1977CN Luật/ThS QTKD505,0002015
Ông Nguyễn Quan AnhTVHĐQT/Phó TGĐ1969N/a5,0002013
Ông Trần Bảo SơnTVHĐQT/Phó TGĐ1973CN QTKD2019
Ông Phạm Xuân HòaKTT-N/aN/A
Ông Nguyễn Đức QuangTBKS1988ACCA2018
Ông Đặng Công TrựcThành viên BKS1970ThS QTKD/CN Kinh tế2018
Ông Phạm Ngọc ChâuThành viên BKS1975CN Kinh tế2013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Đoàn Nguyên ĐứcCTHĐQT1963Quản lý DN512,665,8401992
Ông Đỗ Xuân DiệnPhó CTHĐQT1964N/a2019
Bà Võ Thị Huyền LanTVHĐQT1971CN Kinh tế/ThS Tài chính/MBAĐộc lập
Ông Võ Trường SơnTVHĐQT1973ThS Tài chính505,000Độc lập
Bà Võ Thị Mỹ HạnhTGĐ/TVHĐQT1977CN Luật/ThS QTKD505,0002015
Ông Nguyễn Quan AnhTVHĐQT/Phó TGĐ1969N/a5,0002013
Ông Trần Bảo SơnTVHĐQT/Phó TGĐ1973CN QTKD2019
Ông Phạm Xuân HòaKTT-N/aN/A
Ông Nguyễn Đức QuangTBKS1988ACCA2018
Ông Đặng Công TrựcThành viên BKS1970ThS QTKD2018
Ông Phạm Ngọc ChâuThành viên BKS1975CN Kinh tế2013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Đoàn Nguyên ĐứcCTHĐQT1963Quản lý DN512,665,8401992
Ông Nguyễn Hùng MinhTVHĐQT1961CN TCKT5,000,000N/A
Bà Võ Thị Huyền LanTVHĐQT1971CN Kinh tế/ThS Tài chính/MBAĐộc lập
Ông Võ Trường SơnTVHĐQT1973ThS Tài chính505,000Độc lập
Bà Võ Thị Mỹ HạnhTGĐ/TVHĐQT1977CN Luật/ThS QTKD505,0002015
Ông Nguyễn Quan AnhTVHĐQT/Phó TGĐ1969N/a5,0002013
Ông Trần Bảo SơnTVHĐQT/Phó TGĐ1973CN QTKD2019
Ông Phạm Xuân HòaKTT-N/aN/A
Ông Nguyễn Đức QuangTBKS1988ACCA2018
Ông Đặng Công TrựcThành viên BKS1970ThS QTKD2018
Ông Phạm Ngọc ChâuThành viên BKS1975CN Kinh tế2013