CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (UPCoM: HMS)

HoChiMinh Museum Construction Joint Stock Company

21,000

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa21,000

Cao nhất21,000

Thấp nhất21,000

KLGD200

Vốn hóa168

Dư mua600

Dư bán1,700

Cao 52T 29,500

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T589

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,566

P/E3.77

F P/E4

BVPS49,474

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HMS: DBM NAF BTT DBC AST
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh