CTCP Đầu tư Ego Việt Nam (HNX: HKT)

Ego Vietnam Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

5,500

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa5,500

Cao nhất5,500

Thấp nhất5,500

KLGD

Vốn hóa34

Dư mua2,000

Dư bán

Cao 52T 8,100

Thấp 52T2,700

KLBQ 52T5,267

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8

P/E687.50

F P/E3.37

BVPS11,313

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HKT: TVB MPT MST HJS HKB
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Ego Việt Nam