CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS)

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

3,380

-90 (-2.59%)
07/04/2020 13:34

Mở cửa3,530

Cao nhất3,530

Thấp nhất3,350

KLGD625,640

Vốn hóa844

Dư mua95,720

Dư bán28,440

Cao 52T 5,100

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T843,794

NN mua-

% NN sở hữu3.86

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*762

P/E4.55

F P/E4.72

BVPS13,742

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHS: TCH FLC DLG VNM HAI
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+11.18%

+/- Qua 1 tháng-32.53%

+/- Qua 1 quý+7.30%

+/- Qua 1 năm-16.13%

+/- Niêm yết-22.05%

Cao nhất 52 tuần (04/03/2020)*5,140

Thấp nhất 52 tuần (10/09/2019)*2,810

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,284,672

KLGD/Ngày (1 tháng)2,125,385

KLGD/Ngày (1 quý)1,968,903

KLGD/Ngày (1 năm)842,921

Nhiều nhất 52 tuần (31/01/2020)*5,111,080

Ít nhất 52 tuần (04/11/2019)*83,830