CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR)

Ha Hai Railway Joint Stock Company

1,600

(%)
26/01/2021 13:24

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa2.21

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,400

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T6

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,360

T/S cổ tức1

Beta-

EPS*1,631

P/E0.98

F P/E0.65

BVPS10,911

P/B0.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHR: DNN
Trending: HPG (86.760) - ROS (79.322) - MBB (66.468) - SHB (63.899) - STB (56.322)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Hà Hải

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-33.33%

+/- Niêm yết-60%

Cao nhất 52 tuần (30/01/2020)*2,400

Thấp nhất 52 tuần (05/03/2020)*1,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)6

Nhiều nhất 52 tuần (05/03/2020)*1,600

Ít nhất 52 tuần (05/03/2020)*1,600

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.