CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR)

Ha Hai Railway Joint Stock Company

1,600

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa1,600

Cao nhất1,600

Thấp nhất1,600

KLGD

Vốn hóa2

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,400

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T6

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,631

P/E0.98

F P/E0.71

BVPS10,911

P/B0.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Hà Hải

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
04/03/2019Cá nhân trong nước676,20049Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước703,80051TCT Đường sắt Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
12/04/2018Cá nhân trong nước676,20049Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước703,80051TCT Đường sắt Việt Nam
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/10/2016Cá nhân trong nước676,20049Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước703,80051TCT Đường sắt Việt Nam