CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR)

Ha Hai Railway Joint Stock Company

1,600

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa1,600

Cao nhất1,600

Thấp nhất1,600

KLGD

Vốn hóa2

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,400

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T6

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,631

P/E0.98

F P/E0.71

BVPS10,911

P/B0.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Hà Hải

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Văn HảiPhụ trách HĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Quốc VượngGĐ/TVHĐQT1974CN Luật/KS Cầu đường/T.S Kỹ thuật461,1742009
Ông Nguyễn Hoài TrungPhó GĐ1966KS XD Cầu đường1989
Ông Nguyễn Như ĐiềnPhó GĐ1965KS Xây dựng2,0901989
Ông Nguyễn Quang LongTVHĐQT/Phó GĐ1978KS XD Cầu đường79,0602001
Ông Hoàng Đức TàiKTT1970CN Kinh tế16,3952004
Bà Nguyễn Thị NgảiTBKS1963CN Kinh tế2,2511987
Ông Nguyễn Văn CươngThành viên BKS1965Xây dựng/Quản trị kinh doanh2001
Bà Trịnh Thị Diệu QuỳnhThành viên BKS1979CN Hành Chánh2016
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Lê Hữu HưngCTHĐQT1972KS XD Cầu đường353,4272015
Ông Nguyễn Quốc VượngGĐ/TVHĐQT1974CN Luật/KS Cầu đường/T.S Kỹ thuật461,1742009
Ông Nguyễn Hoài TrungPhó GĐ1966KS XD Cầu đường1989
Ông Nguyễn Như ĐiềnPhó GĐ1965KS Xây dựng2,0901989
Ông Nguyễn Quang LongTVHĐQT/Phó GĐ1978KS XD Cầu đường79,0602001
Ông Hoàng Đức TàiKTT1970CN Kinh tế16,3952004
Bà Nguyễn Thị NgảiTBKS1963CN Kinh tế2,2511987
Ông Nguyễn Văn CươngThành viên BKS1965Xây dựng/Quản trị kinh doanh2001
Bà Trịnh Thị Diệu QuỳnhThành viên BKS1979CN Hành Chánh2016
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
23/01/2017Ông Lê Hữu HưngCTHĐQT1972KS XD Cầu đường353,4272015
Ông Nguyễn Quốc VượngGĐ/TVHĐQT1974CN Luật/KS Cầu đường/T.S Kỹ thuật461,1742009
Ông Nguyễn Hoài TrungPhó GĐ1966KS XD Cầu đường1989
Ông Nguyễn Như ĐiềnPhó GĐ1965KS Xây dựng2,0901989
Ông Nguyễn Quang LongTVHĐQT/Phó GĐ1978KS XD Cầu đường79,0602001
Ông Hoàng Đức TàiKTT1970CN Kinh tế16,3952004
Bà Nguyễn Thị NgảiTBKS1963CN Kinh tế2,2511987
Ông Nguyễn Văn CươngThành viên BKS1965Xây dựng/Quản trị kinh doanh2001
Bà Trịnh Thị Diệu QuỳnhThành viên BKS1979CN Hành Chánh2016