CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

13,500

200 (+1.50%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa13,200

Cao nhất13,700

Thấp nhất13,200

KLGD136,570

Vốn hóa243

Dư mua89,330

Dư bán45,330

Cao 52T 17,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T154,892

NN mua-

% NN sở hữu1.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E14.86

F P/E13.30

BVPS11,731

P/B1.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: VNM FCN FLC DHC ANV
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.75%

+/- Qua 1 tháng+1.50%

+/- Qua 1 quý+12.50%

+/- Qua 1 năm-1.70%

+/- Niêm yết+23.27%

Cao nhất 52 tuần (24/05/2019)*16,950

Thấp nhất 52 tuần (02/08/2019)*10,865

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)133,668

KLGD/Ngày (1 tháng)225,841

KLGD/Ngày (1 quý)154,803

KLGD/Ngày (1 năm)154,966

Nhiều nhất 52 tuần (09/07/2019)*1,296,700

Ít nhất 52 tuần (05/06/2019)*29,600