CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

11,000

100 (+0.92%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa10,900

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,900

KLGD249,300

Vốn hóa198

Dư mua180,800

Dư bán55,900

Cao 52T 16,600

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T162,823

NN mua-

% NN sở hữu1.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.18

F P/E9.66

BVPS11,965

P/B0.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: VTP HQC DHC VCB CTG
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.92%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-18.52%

+/- Qua 1 năm-26.85%

+/- Niêm yết+0.44%

Cao nhất 52 tuần (09/07/2019)*16,602

Thấp nhất 52 tuần (02/08/2019)*10,865

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)210,676

KLGD/Ngày (1 tháng)273,458

KLGD/Ngày (1 quý)190,077

KLGD/Ngày (1 năm)162,823

Nhiều nhất 52 tuần (09/07/2019)*1,296,700

Ít nhất 52 tuần (15/01/2020)*39,900