CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

11,400

(%)
23/10/2020 10:09

Mở cửa11,400

Cao nhất11,600

Thấp nhất11,400

KLGD27,700

Vốn hóa205

Dư mua30,800

Dư bán57,800

Cao 52T 13,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T157,721

NN mua-

% NN sở hữu1.69

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.74

F P/E10.10

BVPS11,470

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: DHC TCH TXM PIA POW
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.70%

+/- Qua 1 tháng+4.59%

+/- Qua 1 quý+2.70%

+/- Qua 1 năm-5.79%

+/- Niêm yết+4.09%

Cao nhất 52 tuần (10/03/2020)*13,900

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)116,033

KLGD/Ngày (1 tháng)156,973

KLGD/Ngày (1 quý)173,193

KLGD/Ngày (1 năm)157,545

Nhiều nhất 52 tuần (10/03/2020)*845,900

Ít nhất 52 tuần (09/09/2020)*3,300