CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

12,500

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa12,500

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,200

KLGD131,060

Vốn hóa225

Dư mua65,840

Dư bán120,640

Cao 52T 17,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T154,788

NN mua500

% NN sở hữu1.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,158

P/E10.79

F P/E12.50

BVPS11,732

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: GTN ELC FRT DHC HHC
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng