CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

12,600

-100 (-0.79%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa12,600

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,500

KLGD51,700

Vốn hóa227

Dư mua48,800

Dư bán101,300

Cao 52T 17,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T154,961

NN mua-

% NN sở hữu1.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,158

P/E10.97

F P/E12.70

BVPS11,732

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: AAA FLC HHC GTN FRT
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.56%

+/- Qua 1 tháng-3.08%

+/- Qua 1 quý+6.78%

+/- Qua 1 năm-5.26%

+/- Niêm yết+15.05%

Cao nhất 52 tuần (24/05/2019)*16,950

Thấp nhất 52 tuần (02/08/2019)*10,865

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)129,598

KLGD/Ngày (1 tháng)110,488

KLGD/Ngày (1 quý)92,313

KLGD/Ngày (1 năm)155,548

Nhiều nhất 52 tuần (09/07/2019)*1,296,700

Ít nhất 52 tuần (05/06/2019)*29,600