CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

10,900

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa10,900

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,800

KLGD211,000

Vốn hóa196

Dư mua149,000

Dư bán62,400

Cao 52T 16,600

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T161,447

NN mua-

% NN sở hữu1.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.18

F P/E9.66

BVPS11,965

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: VTP INN PGN FCN PSH
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng