CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

13,200

-200 (-1.49%)
30/03/2020 15:02

Mở cửa13,400

Cao nhất13,600

Thấp nhất13,200

KLGD133,575

Vốn hóa238

Dư mua39,325

Dư bán78,125

Cao 52T 17,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T155,521

NN mua-

% NN sở hữu1.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E14.97

F P/E13.40

BVPS11,731

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: VNM DHC NDN BDT FCN
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng