CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

10,900

100 (+0.93%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa10,900

Cao nhất10,900

Thấp nhất10,800

KLGD179,300

Vốn hóa196

Dư mua14,800

Dư bán29,900

Cao 52T 13,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T153,802

NN mua-

% NN sở hữu1.68

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.07

F P/E9.57

BVPS11,470

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: DBC PHR FCN MWG DTP
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
13/03/2020Trần Thị Thu Phương1,682,0009.34
Nguyễn Huy Long1,221,0006.78
Trần Kim Gia920,0005.11
Nguyễn Thị Thu Thùy902,1205.01
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Trần Kim Gia800,0008
Trần Thị Thu Phương680,0006.80
Nguyễn Huy Long540,0005.40
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
06/06/2018Trần Kim Gia800,0008
Trần Thị Thu Phương680,0006.80
Nguyễn Huy Long540,0005.40