CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

12,900

(%)
22/01/2021 15:07

Mở cửa12,900

Cao nhất12,900

Thấp nhất12,700

KLGD40,600

Vốn hóa232.20

Dư mua73,200

Dư bán57,400

Cao 52T 14,100

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T199,155

NN mua-

% NN sở hữu1.71

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E14.41

F P/E11.43

BVPS11,793

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: SHB SAB ELC HPG HQC
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.