CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HNX: HHP)

Hai Phong Hoang Ha Paper JSC

10,800

-100 (-0.92%)
05/08/2020 12:46

Mở cửa10,900

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,800

KLGD95,000

Vốn hóa194

Dư mua135,300

Dư bán65,300

Cao 52T 13,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T151,543

NN mua-

% NN sở hữu1.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*895

P/E12.18

F P/E9.66

BVPS11,470

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHP: FCN FLC AMD TDM VCB
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Trần Kim GiaCTHĐQT1961KS Công nghệ Xenlulo-Giấy920,0002012
Ông Nguyễn Huy LongTVHĐQT1973CN CNTT1,221,0002017
Bà Nguyễn Thị NgânTVHĐQT1964Cử nhânĐộc lập
Ông Nguyễn Trung ThànhTVHĐQT1959TC Kỹ ThuậtĐộc lập
Bà Trần Thị Thu PhươngTGĐ/TVHĐQT1966ThS Kinh tế1,682,0002012
Ông Nguyễn Vinh QuangPhó TGĐ1972CN Kinh tế2014
Bà Trịnh Thị HươngKTT1986CN Kế toán2009
Bà Đào Thị NgânTBKS1986CN Kế toán2013
Bà Đinh Thị HồngThành viên BKS1960CN Kế toán2017
Bà Đỗ Thị VươnThành viên BKS1989TC Kế toán2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Trần Kim GiaCTHĐQT1961KS Công nghệ Xenlulo-Giấy800,0002012
Ông Nguyễn Huy LongTVHĐQT1973CN CNTT540,0002017
Bà Nguyễn Thị NgânTVHĐQT1964Cử nhân2017
Ông Nguyễn Trung ThànhTVHĐQT1959TC Kỹ Thuật2017
Bà Trần Thị Thu PhươngTGĐ/TVHĐQT1966ThS Kinh tế680,0002012
Ông Nguyễn Vinh QuangPhó TGĐ1972CN Kinh tế2014
Bà Trịnh Thị HươngKTT1986CN Kế toán2009
Bà Đào Thị NgânTBKS1986CN Kế toán2013
Bà Đinh Thị HồngThành viên BKS1960CN Kế toán2017
Bà Đỗ Thị VươnThành viên BKS1989TC Kế toán2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Trần Kim GiaCTHĐQT1961KS Công nghệ Xenlulo-Giấy800,0002012
Ông Nguyễn Huy LongTVHĐQT1973CN CNTT540,0002017
Bà Nguyễn Thị NgânTVHĐQT1964Cử nhânĐộc lập
Ông Nguyễn Trung ThànhTVHĐQT1959TC Kỹ ThuậtĐộc lập
Bà Trần Thị Thu PhươngTGĐ/TVHĐQT1966ThS Kinh tế680,0002012
Ông Nguyễn Vinh QuangPhó TGĐ1972CN Kinh tế2014
Bà Trịnh Thị HươngKTT1986CN Kế toán2009
Bà Đào Thị NgânTBKS1986CN Kế toán2013
Bà Đinh Thị HồngThành viên BKS1960CN Kế toán2017
Bà Đỗ Thị VươnThành viên BKS1989TC Kế toán2015