CTCP Hoàng Hà (HNX: HHG)

Hoang Ha Joint Stock Company

1,100

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa1,100

Cao nhất1,100

Thấp nhất1,000

KLGD64,100

Vốn hóa38

Dư mua100

Dư bán144,400

Cao 52T 1,900

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T31,675

NN mua-

% NN sở hữu1.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5

P/E-220

F P/E7.21

BVPS10,174

P/B0.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHG: VNM SHB HPG VCG HUT
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hoàng Hà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-8.33%

+/- Qua 1 tháng-21.43%

+/- Qua 1 quý-21.43%

+/- Qua 1 năm-38.89%

+/- Niêm yết-89.66%

Cao nhất 52 tuần (02/04/2019)*1,900

Thấp nhất 52 tuần (19/03/2020)*1,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)43,526

KLGD/Ngày (1 tháng)51,800

KLGD/Ngày (1 quý)40,136

KLGD/Ngày (1 năm)31,847

Nhiều nhất 52 tuần (21/02/2020)*429,620

Ít nhất 52 tuần (17/12/2019)*24