CTCP Hoàng Hà (HNX: HHG)

Hoang Ha Joint Stock Company

1,100

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa1,100

Cao nhất1,100

Thấp nhất1,000

KLGD64,100

Vốn hóa38

Dư mua100

Dư bán144,400

Cao 52T 1,900

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T31,675

NN mua-

% NN sở hữu1.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5

P/E-220

F P/E7.21

BVPS10,174

P/B0.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HHG: VNM SHB HPG VCG HUT
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hoàng Hà