CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (OTC: HHA)

Hong Ha Stationery Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

71,100

(%)
31/10/2019 00:00

Mở cửa71,100

Cao nhất71,100

Thấp nhất71,100

KLGD

Vốn hóa419.21

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 71,100

Thấp 52T71,100

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS5,633

P/E12.62

F P/E10.89

BVPS26,256

P/B2.71

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng HHA: HHV DXG PVL PHH TDM
Trending: HPG (138,562) - SSI (94,819) - MBB (93,456) - ITA (75,221) - DIG (71,629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.