CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (UPCoM: HFS)

Hanoi Trading Service Fashion JSC

11,200

(%)
01/04/2020 15:02

Mở cửa11,200

Cao nhất11,200

Thấp nhất11,200

KLGD

Vốn hóa112

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 17,700

Thấp 52T11,200

KLBQ 52T41

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*642

P/E17.45

F P/E6.79

BVPS11,782

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HFS: NSH NTF OIL PPH PTG
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội