Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company (Other: HFIC)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with HFIC: ASM BHN MSB NUTIFOOD TDH
Trending: HPG (54,255) - VNM (45,816) - HSG (36,543) - MBB (36,009) - MWG (35,641)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company
- Huy động vốn trung và dài hạn trong và ngoài nước
- Đầu tư vào các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu theo chiến lược phát triển KT-XH của Tp.HCM
- Tiếp nhận và quản lý vốn ủy thác từ ngân sách Nhà nước, tổ chức và cá nhân
- Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeFinancial Institution
Establishment license644/TTg
Business license
Tax code
Milestones
Được thành lập ngày 10/09/1996 theo quyết định của Thủ Tường Chính phủ.
Headquarter
• Address33 - 39 Pasteur - Q.1 - Tp.HCM
• Telephone(84.28) 3821 4244
• Fax(84.4) 3821 4243
• Emailinfo@hfic.vn
• Websitehttp://www.hfic.vn
Representative offices