Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company (Other: HFIC)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with HFIC: CII FLC CCI SAB MBB
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company

Name: Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company

Abbreviation:HIFU

Address: 33 - 39 Pasteur - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3821 4244

Fax: (84.4) 3821 4243

Email:info@hfic.vn

Website:http://www.hfic.vn

Exchange: Khác

Sector: Finance and Insurance

Industry: Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 644/TTg

Issued date: 09/10/1996

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Huy động vốn trung và dài hạn trong và ngoài nước
- Đầu tư vào các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu theo chiến lược phát triển KT-XH của Tp.HCM
- Tiếp nhận và quản lý vốn ủy thác từ ngân sách Nhà nước, tổ chức và cá nhân
- Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư

Được thành lập ngày 10/09/1996 theo quyết định của Thủ Tường Chính phủ.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.