Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company

Name: Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company

Abbreviation:HIFU

Address: 33 - 39 Pasteur - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3821 4244

Fax: (84.4) 3821 4243

Email:info@hfic.vn

Website:http://www.hfic.vn

Exchange: Khác

Sector: Finance and Insurance

Industry: Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 644/TTg

Issued date: 09/10/1996

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Huy động vốn trung và dài hạn trong và ngoài nước
- Đầu tư vào các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu theo chiến lược phát triển KT-XH của Tp.HCM
- Tiếp nhận và quản lý vốn ủy thác từ ngân sách Nhà nước, tổ chức và cá nhân
- Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư

Được thành lập ngày 10/09/1996 theo quyết định của Thủ Tường Chính phủ.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.