CTCP Sách Đại học Dạy nghề (HNX: HEV)

Higher Education And Vocational Book JSC

12,000

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa12

Dư mua700

Dư bán100

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T98

NN mua-

% NN sở hữu38.33

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,973

P/E6.08

F P/E5.45

BVPS15,534

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEV: DAE DPM EID G36 HAD
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Đại học Dạy nghề