CTCP Sách Đại học Dạy nghề (HNX: HEV)

Higher Education And Vocational Book JSC

12,000

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa12

Dư mua700

Dư bán100

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T98

NN mua-

% NN sở hữu38.33

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,973

P/E6.08

F P/E5.45

BVPS15,534

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEV: DAE DPM EID G36 HAD
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Đại học Dạy nghề

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-3.23%

+/- Qua 1 quý+0.84%

+/- Qua 1 năm+10.09%

+/- Niêm yết-38.14%

Cao nhất 52 tuần (05/07/2019)*13,200

Thấp nhất 52 tuần (12/03/2019)*9,810

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)241

KLGD/Ngày (1 quý)90

KLGD/Ngày (1 năm)98

Nhiều nhất 52 tuần (18/03/2019)*3,100

Ít nhất 52 tuần (23/09/2019)*85