CTCP Sách Đại học Dạy nghề (HNX: HEV)

Higher Education And Vocational Book JSC

12,900

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa12,900

Cao nhất12,900

Thấp nhất12,900

KLGD

Vốn hóa13

Dư mua2,100

Dư bán6,000

Cao 52T 15,600

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T118

NN mua-

% NN sở hữu38.03

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,473

P/E8.76

F P/E5.86

BVPS15,344

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEV: DAE ACB SHB TCO ASG
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Đại học Dạy nghề