CTCP Sách Đại học Dạy nghề (HNX: HEV)

Higher Education And Vocational Book JSC

12,000

(%)
19/02/2020 15:02

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa12

Dư mua800

Dư bán100

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T99

NN mua-

% NN sở hữu38.33

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,973

P/E6.08

F P/E5.45

BVPS15,534

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEV: DAE SED SLS TV4 TYA
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Đại học Dạy nghề