CTCP Sách Đại học Dạy nghề (HNX: HEV)

Higher Education And Vocational Book JSC

12,900

-800 (-5.84%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa12,900

Cao nhất12,900

Thấp nhất12,900

KLGD2,000

Vốn hóa13

Dư mua1,800

Dư bán5,700

Cao 52T 15,600

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T119

NN mua-

% NN sở hữu38.03

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,473

P/E9.30

F P/E6.23

BVPS15,344

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEV: DPM DAE DCM ABC AFX
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Đại học Dạy nghề