CTCP Sách Đại học Dạy nghề (HNX: HEV)

Higher Education And Vocational Book JSC

12,000

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa12

Dư mua600

Dư bán300

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T99

NN mua-

% NN sở hữu38.33

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,973

P/E6.08

F P/E5.45

BVPS15,534

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEV: SED DAE DPM ECI EID
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Đại học Dạy nghề