CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP)

Hue Urban Environment And Public Works Joint Stock Company

13,200

1,700 (+14.78%)
04/08/2020 15:02

Mở cửa9,800

Cao nhất13,200

Thấp nhất9,800

KLGD200

Vốn hóa79

Dư mua

Dư bán1,900

Cao 52T 13,200

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T488

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,187

P/E9.69

F P/E14.76

BVPS14,884

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+34.69%

+/- Qua 1 tháng+45.05%

+/- Qua 1 quý+73.66%

+/- Qua 1 năm+73.66%

+/- Niêm yết+73.59%

Cao nhất 52 tuần (04/08/2020)*13,200

Thấp nhất 52 tuần (01/06/2020)*7,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)300

KLGD/Ngày (1 tháng)86

KLGD/Ngày (1 quý)1,805

KLGD/Ngày (1 năm)488

Nhiều nhất 52 tuần (03/06/2020)*74,800

Ít nhất 52 tuần (15/05/2020)*100