CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP)

Hue Urban Environment And Public Works Joint Stock Company

8,300

(%)
19/02/2020 14:57

Mở cửa8,300

Cao nhất8,300

Thấp nhất8,300

KLGD

Vốn hóa50

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,100

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T94

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*879

P/E9.44

F P/E10.65

BVPS12,436

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEP: HEC HEJ HEM HES
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-6.03%

+/- Niêm yết-0.04%

Cao nhất 52 tuần (21/06/2019)*10,100

Thấp nhất 52 tuần (13/05/2019)*5,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)94

Nhiều nhất 52 tuần (21/06/2019)*7,300

Ít nhất 52 tuần (19/06/2019)*100