CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP)

Hue Urban Environment And Public Works Joint Stock Company

13,200

1,700 (+14.78%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa9,800

Cao nhất13,200

Thấp nhất9,800

KLGD200

Vốn hóa79

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 13,200

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T487

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,187

P/E9.69

F P/E14.76

BVPS14,884

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế