CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP)

Hue Urban Environment And Public Works Joint Stock Company

13,300

(%)
18/01/2021 13:43

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa79.80

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,300

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T556

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,187

P/E11.20

F P/E11.12

BVPS14,884

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HEP: ABB HGW HHR
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.